email | tlf. 33 93 93 16

Hvorfor bruge SAXO TRANSLATØRER?

Fordi vi

Vores holdning er, at den professionelle oversættelse bør betragtes som en investering, der kan skabe merværdi for virksomheden, og ikke bare som en omkostning. Sproglig omhu er navnlig vigtigt i forbindelse med tekster, der fungerer som præsentationsgrundlag, f.eks. i forbindelse med erobring af nye markeder, eller beslutningsgrundlag, udmøntet i kontrakter, der bærer parternes underskrift, og som med præcise og gennemarbejdede retningslinjer udgør grundlaget for det samarbejde, der er kommet i stand.

En væsentlig del af vores opgave er at sætte os i kundens sted og sikre, at indhold og form når frem med samme værdi i oversættelsen som i originalen i den kultur og sammenhæng, teksten eller dokumenterne skal fungere i.

Det kan være i ganske konkret, juridisk forstand, idet oversatte dokumenter i mange tilfælde skal have samme retsgyldighed som originalen. Certificerede translatører kan bekræfte en oversættelse og få den legaliseret, således, at det oversatte dokument får retsgyldighed i det pågældende land.

Vores professionelle tilgang til sprogarbejde indebærer også, at der for vores kunder ikke opstår uforudsete overraskelser eller meromkostninger, f.eks. ved at det oversatte dokument alligevel ikke er retsgyldigt over for den udenlandske myndighed. Vi rådgiver derfor vores kunder om myndighedernes krav i forbindelse med oversættelse af dokumenter, der skal være retsgyldige, se nærmere under Legalisering.

I det lys arbejder vi for at sikre

© www.saxotranslatorer.dk   |   Sitemap   |   Opdateret: Tuesday, February 04, 2020