email | tlf. 33 93 93 16

Legalisering / Apostille

Pr. 1.1.2016 blev translatørbeskikkelsen med sine rødder helt tilbage til 1635 afskaffet med stort flertal i Folketinget. Dermed er der ikke længere noget juridisk grundlag for statsautoriserede translatører i Danmark. Det betyder dog ikke, at behovet for oversættelser, der skal være retsgyldige i andre lande, dermed også forsvandt. Der stilles fortsat de samme krav hertil fra myndighederne i andre lande.

Vi kan imidlertid efter afskaffelsen af vores beskikkelsesordning ikke længere selv legalisere vores bekræftede oversættelser. Translatørforeningen har derfor indgået aftale med Dansk Erhverv om en legaliseringsordning for oversættelser, udført af foreningens medlemmer, hvilket betyder, at vores bekræftelsespåtegninger legaliseres via Dansk Erhverv. I visse tilfælde skal der yderligere påføres apostille i Udenrigsministeriet på samme måde som det også var tilfældet før afskaffelsen af vores beskikkelse, hvor translatørens bekræftelse kunne apostilleres direkte.

Med den nye ordning er der kommet et ekstra led ind, nemlig Dansk Erhverv. Det fungerer dog efteromstændighederne gnidningsløst, men er ikke desto mindre et ekstra fordyrende led i forbindelse med oversættelser, der skal have retsgyldighed i forhold til andre landes myndigheder.

For så vidt angår bekræftede oversættelser til dansk, er der ikke sket nogen ændringer. Danske myndigheder anerkender umiddelbart vores ”gamle” translatørtitel og stempel, hvilket betyder at disse oversættelser ikke skal igennem flere led for at blive anerkendt af myndighederne.

Afskaffelsen af translatørbeskikkelsen indebærer heller ikke nogen ændring i forhold til vores faglige ekspertise på området. Translatører, som indtil den 1.1.2016 var beskikkede som statsautoriserede, arbejder på baggrund af en lang videregående universitetsuddannelse inden for oversættelse og tolkning. Dertil kommer deltagelse i relevante efteruddannelsesforløb – plus for manges vedkommen en stor portion praktisk erfaring.

Danske dokumenter, som skal have retsgyldighed i et andet land, kan f.eks. være personlige dokumenter, testamenter, fuldmagter, kontrakter, retskendelser, domme mv.

saxotranslatører

© www.saxotranslatorer.dk   |   Sitemap   |   Opdateret: Thursday, April 25, 2019