email | tlf. 33 93 93 16

Profil

SAXO TRANSLATØRER tager udgangspunkt i germanske sprog og tilbyder oversættelse primært mellem sprogene dansk, tysk, engelsk og svensk. Desuden oversættelse mellem dansk, fransk og rumænsk. Endvidere tilbyder vi tolkning mellem sprogene dansk, tysk, fransk og rumænsk, se nærmere under Ydelser.

For at kunne sikre en fagligt optimal løsning af enhver opgave har SAXO TRANSLATØRER opbygget et solidt og pålideligt netværk af kompetente og erfarne statsautoriserede translatører og tolke tillige med andre professionelle fagoversættere i Danmark samt i resten af Europa. Bureauet har derudover et tæt samarbejde med højt kvalificerede, indfødte sprog- og fagkonsulenter til yderligere kvalitetssikring og sproglig revision af arbejdet. Som medlemmer af Translatørforeningen er vi omfattet af en professionel produktansvarsforsikring og som beskikkede translatører og tolke er vi underlagt tavshedspligten.

SAXO TRANSLATØRER er etableret af certificeret translatør og tolk i tysk Claus Bentsen, som er bureauets ansvarlige indehaver.

Arbejdsområder:

Erhvervserfaring:

Undervisningserfaring:

Uddannelse:

Tillidshverv:

© www.saxotranslatorer.dk   |   Sitemap   |   Opdateret: Thursday, April 25, 2019