email | tlf. 33 93 93 16

Tolkning

SAXO TRANSLATØRER tilbyder tolkning i for følgende sprogkombinationer:

Som tolke har vi mange års erfaring inden for retstolkning i både straffesager og civile sager samt inden for forretningstolkning:

- retstolkning, hvor vi har opbygget et indgående kendskab til de pågældende sprogområders retssystemer og sagsbehandling ved domstolene. Nøgleordet er her retssikkerhed; i straffesager den ikke dansktalendes tiltaltes retssikkerhed og naturligvis retssikkerheden for resten af samfundet, og i civile sager sagsøgers og sagsøgtes retssikkerhed. I vores øjne er en tolkning i øvrigt vellykket, når brugerne, eksempelvis dommere, anklagere og advokater, næsten ikke har bemærket, at der har medvirket en tolk – dette kræver præcision og hurtighed.

- forretningstolkning i forbindelse med forhandlinger, møder, virksomhedsbesøg m.m. Tolken fungerer her som en sproglig bro under parternes forhandlinger. Det er af afgørende betydning, at tolken behersker begge sprog helt ud i hjørnerne og tillige har et indgående kendskab til kulturforskelle mellem de involverede sprogområder. Vores vigtigste opgave er at formidle parternes budskaber korrekt og dermed sikre, at der ikke opstår misforståelser eller træffes fejlbeslutninger.
Som statsautoriserede translatører og tolke arbejder vi i medfør af vores beskikkelse efter etiske retningslinjer og er underlagt tavshedspligten på samme måde som læger, advokater og andre udøvere af lovregulerede erhverv.
Saxotranslatører

© www.saxotranslatorer.dk   |   Sitemap   |   Opdateret: Thursday, April 25, 2019